Wij de lasten,
jullie de lusten

Het nieuwe payroll

Hoe Het Nieuwe Payroll jouw organisatie kan ondersteunen?

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. De kloof tussen vaste en flexibele contracten wordt kleiner.

Zo krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid. En ook voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden.

Wat is Het Nieuwe Payroll?

Payroll ontzorgt door het uit handen nemen van de personele administratie, andere HR-taken en werkgeversrisico’s.

 

Het Nieuwe Payroll staat voor zekerheid zonder verlies van flexibiliteit. Zowel voor werknemers als werkgevers. De directe aanleiding van deze introductie is de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

 

De arbeidsmarkt wordt krapper. Goed personeel is schaars en wil je aan je organisatie binden, zo lang als de werkzaamheden daarom vragen. Maar hoe bind je medewerkers zonder je flexibiliteit te verliezen?

 

HET ANTWOORD: HET NIEUWE PAYROLL

 

Als werkgever behoud je jouw flexibele schil en slagkracht en beperk je risico’s. Tegelijk heeft de medewerker voortaan meer zekerheid en rechten en bouwt aan zijn toekomst. Zo geeft Het Nieuwe Payroll extra waarde aan flexibel werk. En het brengt de arbeidsmarkt in balans.

Waarom het nieuwe payroll?

Kosten- en tijdbesparing

Payroll neemt de personeelsadministratie en andere HR-taken van je over. Dit bespaart uren die je kunt besteden aan je core business en het aansturen van je medewerkers. Je betaalt hiervoor een vergoeding maar het kan tegelijkertijd een besparing opleveren. Je betaalt namelijk alleen de daadwerkelijk gewerkte uren.

 

Continuïteit én flexibiliteit

Payroll bied je flexibiliteit. Niet in de vorm van een flexibel contract maar dankzij onze dienstverlening. Zo behoudt je de gewenste flexibiliteit terwijl je medewerker geniet van meer zekerheid.

 

Verlengstuk van je organisatie
Payper is eigenlijk een externe afdeling personeelszaken. Medewerkers kunnen met hun vragen over bijvoorbeeld loonstrook, contract of jaaropgave direct terecht bij ons.

Zekerheid voor je werknemers

Met payroll bied je jouw werknemers de zekerheid van goed werkgeverschap: Het salaris wordt op een vaste dag uitbetaald. De medewerker werkt altijd onder de juiste cao. De pensioenopbouw en verzekeringen zijn correct geregeld. Bij ziekte of verlof wordt conform de wet- en regelgeving doorbetaald.

 

Beperken van de werkgeversrisico’s

Met payroll van Payper geef je het juridisch werkgeverschap en daarmee vrijwel alle werkgeversrisico’s uit handen. Dat biedt meer rust en zekerheid. Je kunt ook financiële risico’s rondom ziekte en verzuim uitsluiten.

 

Altijd actueel HR beleid
Door over te stappen op payroll kun je een beroep doen op een professionele partner die gespecialiseerd is in personeelsvraagstukken en werkt volgens de meest actuele cao en wet- en regelgeving. Hier hoef jij je dus niet meer in te verdiepen.

Wat verandert er in payrolling?

Het Nieuwe Payroll past volledig binnen de kaders van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wetgeving maakt een duidelijk onderscheid tussen een uitzend- en een payroll overeenkomst. Met de nieuwe wetgeving is het simpelweg niet meer mogelijk voor payroll organisaties om uitzendovereenkomsten aan te bieden aan werknemers. Je kunt als payroll organisatie namelijk niet aan de twee belangrijke voorwaarden voldoen:

  • Allocatiefunctie
  • Non-exclusiviteit

 

Allocatiefunctie: Kort en krachtig is de allocatie het actief bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Een uitzendbureau brengt actief de vraag (vacature) en het aanbod (uitzendkracht) bij elkaar.

 

Non-exclusiviteit: Een medewerker of uitzendkracht is niet specifiek of exclusief inzetbaar voor één opdrachtgever maar beschikbaar voor meerdere opdrachtgevers.

Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan mag je voortaan geen uitzendovereenkomst meer aanbieden en dus ook niet het fasensysteem toepassen. Als payroll organisatie mag je wel een payroll overeenkomst aanbieden. Deze overeenkomst valt in de ketenregeling en de voorwaarden van deze overeenkomst moeten compleet overeenkomen met die van werknemers in vaste dienst.

 

Dat is best een verandering, maar biedt je wel een mooie kans om je werknemers aan je te binden. Met als gevolg tevreden werknemers en een fijne werksfeer. Er is immers geen onderscheid meer in de beloning van werknemers. De payroll medewerker hoort er echt bij. Je bindt daarmee goede werknemers zo lang als nodig. Je behoudt je talenten en dat levert weer een productievere en effectievere organisatie op. Het voordeel van Het Nieuwe Payroll is dat je niet eens hoeft in te leveren op flexibiliteit! Kortom, het Nieuwe Payroll draait de uitdagingen van de WAB om in kansen:

 

  • Tevreden medewerkers en een fijne werksfeer,
  • Het binden van goede medewerkers zo lang als nodig,
  • en daarmee op een productievere en effectievere organisatie.

 

Deze kansen worden gecreëerd zonder verlies van flexibiliteit of verhoging van risico’s aan werkgeverszijde. Een win-win situatie dus.

WAB Het Nieuwe Payroll voor jouw organisatie kan betekenen?

Vul je gegevens in en we nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken
Goed werkgeverschap

Conform WAB & regelgeving

Ontzorgen

WAB-proof met het nieuwe payroll 

Zekerheid, zonder verlies van flexibiliteit: dat is Het Nieuwe Payroll. Zowel voor werkgevers als voor werknemers. Want de arbeidsmarkt wordt alsmaar krapper. De taak van werkgevers ligt voortaan bij het vinden van medewerkers: zij staan op de eerste plaats. Maar je wilt je wilt niet zomaar vaste contracten uitdelen. Hoe doe je dat?

Het antwoord: